Księgowość

 • Podatkowa Księga Przychodów
  i Rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany/Karta Podatkowa
 • Rozliczenia prywatnego najmu
  i dzierżawy
 • Rejestr VAT zakupu/sprzedaży
 • Księgi Rachunkowe
 • Księgowość fundacji i stowarzyszeń
 • ZUS Przedsiębiorcy
 • Reprezentowanie  Klienta przed U.S.
 • Bieżące doradztwo związane
  z prowadzoną działalnością

Kadry i płace

 • Akta osobowe
 • Urlopy/nieobecności
 • Umowy o pracę/zlecenia
 • Zaświadczenia
 • Wynagrodzenia/listy płac
 • Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze
 • Deklaracje US, ZUS, GUS, PFRON
 • Reprezentacja Klienta przed US, ZUS, PIP

Rejestracja firm

 • Rejestracja przedsiębiorców, aktualizacja danych – wnioski CEIDG
 • Rejestracja i aktualizacja danych
  w Urzędzie Statystycznym
 • Zakładanie spółek osobowych
  i kapitałowych
 • Rejestracje i aktualizacje w US, ZUS, PIP
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy działalności
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • Rejestracja VAT, VAT-UE

Doradztwo

 • Optymalizacje podatkowe
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Doradztwo związane z bieżącą działalnością firmy
 • Przygotowywanie analiz, raportów, sprawozdań
 • Pomoc w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji