Standard

 • adres do rejestracji/korespondencji
 • odbiór korespondencji
 • powiadomienie o nowej korespondencji za pośrednictwem maila
 • prowadzenie dziennika korespondencji

Komfort

 • adres do rejestracji/korespondencji
 • odbiór korespondencji
 • powiadomienie o nowej korespondencji za pośrednictwem maila
 • prowadzenie dziennika korespondencji
 • skanowanie korespondencji

Komfort Plus

 • adres do rejestracji/korespondencji
 • odbiór korespondencji
 • powiadomienie o nowej korespondencji za pośrednictwem maila/SMS
 • prowadzenie dziennika korespondencji
 • skanowanie korespondencji
 • ogólny numer do biura (notatka
  z rozmowy, przekazujemy klientowi dane do kontaktu)
 • wysyłanie korespondencji na wskazany adres wg cennika Poczty Polskiej
 • ogólny numer FAX
 • sala konferenycjna 2h/miesiąc

Exclusive

 • adres do rejestracji/korespondencji
 • odbiór korespondencji
 • powiadomienie o nowej korespondencji za pośrednictwem maila/SMS/telefon
 • prowadzenie dziennika korespondencji
 • skanowanie korespondencji
 • ogólny numer do biura (notatka
  z rozmowy, przekazujemy klientowi dane do kontaktu)
 • wysyłanie korespondencji na wskazany adres wg cennika Poczty Polskiej
 • ogólny numer FAX
 • sala konferencyjna 4h/miesiąc
  + serwis kawowy
 • dedykowany numer telefonu
 • przekierowanie połączeń na numer komórkowy